Danes je:   sobota
                  26.9.2020

Pravila plovbe in manevriranja

Ne glede na stanje morja, vidljivost in ostale vremenske pogoje mora biti na ladji oz. plovilu zagotovljeno opazovanje. Zaradi nevarnosti trcenja je treba opazovati vizualno (prosto oko), poslušati in opazovati z ostalimi sredstvi, ki so na razpolago (radar, sonar...). Hitrost mora biti seveda prilagojena plovnemu podrocju in menevrskim sposobnostim plovila.

a) Kdaj obstaja nevarnost trcenja
Ce se azimut na ladjo, ki se približuje, s casom znatneje ne spreminja.b) Izogibanje trcenja
Osnovno pravilo je, da morajo biti vsa dejanja za izogib trcenja odlocna in pravocasna. Sprememba kurza mora biti dovolj velika, da jo drugo plovilo opazi, prav tako sprememba hitrosti. Manever izogibanja mora biti izveden pravocasno. To pomeni, da ima drugo plovilo dovolj casa, da se na to odzove in da manever ne povzroci zmede.
Trcenju se lahko izognemo tudi tako, da kurz ostane isti, zmanjša se le hitrost, lahko pa se spremeni oboje.
Ce se ladji na mehanski pogon približujeta iz nasprotnih kurzov, se vsaka umakne na desno, tako da se obideta po levem boku.c) Ožine, kanali, prekopi
Po kanalih se pluje po desni strani, ce je le mogoce. Plovbe po kanalih ne smejo ovirati ladje, krajše od 20 m, jadrnice ali ladje, zaposlene z ribolovom. Opozorilni znak ladjam, ki bi kakorkoli ovirale plovbo, je 5 kratkih piskov (zvocni) ali 5 bliskov (svetlobni).

d) Prednost oziroma umikanje plovila

Jadrnice
i) pri vetru z razlicnih smeri glede na jadrnico se umakne jadrnica, ki ima veter s svoje leve strani (plovilo A).ii) pri vetru z enake smeri glede na plovbo se umakne jadrnica, ki je na privetrni strani (plovilo A).iii) Ce jadrnica z vetrom z leve za drugo jadrnico na privetrni strani ne more ugotoviti, s katere strani ima veter, se ji mora umakniti.

Motorni colni
Desni ima prednost, sicer se umikamo na desno.
Izjema: lahko se umaknemo tudi levo, a je za to treba dati prej ustrezen signal (zvocni).

e) Prehitevanje
i) V kanalih, prekopih, ožinah
Prehitevanje se šteje, ce se eno plovilo približuje drugemu plovilu po kurznem kotu 135°, sicer je to že sekanje kurzov.
Plovilo, ki prehiteva, mora seznaniti prehitevano plovilo, kaj bo storilo, prehitevano plovilo pa mora sporociti nazaj, da je s tem seznanjeno in se strinja. Obvešcanje poteka z zvocnimi signali.

Vrste prehitevanj

__ __ • Nameravamo vas prehiteti po vaši desni strani
dva dolga / en kratek

__ __ • • Nameravamo vas prehiteti po vaši levi strani

dva dolga / dva kratka

__ • __ • Strinjamo se z vašim prehitevanjem

dolg / kratek / dolg / kratek

• • • • • Ni nam jasno, kakšen je vaš namen
5 x kratek

__ Ladja pred ovinkom ali nepreglednim
obmocjem / odgovor ladje, katere se ne vidi
dolg
ii) Odprto morje
Prehitevano plovilo se vedno umakne plovilu, ki ga je dohitelo.Ladja prehiteva (A, B, C, D, E), kadar se približuje drugi ladji (F) v kotu 135° po krmi ali v kotu 67,5° z vsake strani vzdolžnice po krmi.

f) Sekanje kurzov
Ce se kurza dveh plovil sekata, se vedno umakne tisto plovilo, ki vidi drugo plovilo preko desnega boka (desni ima prednost). Obide ga po krmi, desno plovilo pa je dolžno obdržati kurz in hitrost, ce pa opazi, da drugo plovilo ne ukrepa ustrezno, mora napraviti vse potrebno, da se izogne trcenju.g) Prioritetna lista neenakovrednih ladij
Ce ni s pravili ali predpisi za doloceno obmocje drugace doloceno, se ladja vedno umakne vsaki ladji, ki je na prioritetni listi uvršcena nad njo:

- ladja, nesposobna za manevriranje,
- ladja z omejeno sposobnostjo za manever,
- ladja omejena s svojim ugrezom (ce oddaja ustrezen signal),
- ladja za ribolov,
- jadrnica,
- ladja na mehanski pogon,
- hidroavion,

h) Manevri pri zmanjšani vidljivosti
Za zmanjšano vidljivost štejemo meglo, mocan dež ali sneg, pešceni vihar... V tem primeru se opazovanje osredotoci na radar (ce ga imamo) in na poslušanje. Seveda je treba hitrost prilagoditi razmeram oz. vidljivosti, prav tako pa moramo biti v neprestani pripravljenosti, da se z manevrom izognemo drugi ladji, ce nas le-ta ni opazila.
Manever pa ne sme biti sprememba kurza v levo, ce je druga ladja pred precnico, (razen, ce jo prehitevamo) ali sprememba kurza proti ladji.