Danes je:   ponedeljek
                  28.5.2018

Pomorske svetlobne oznake

V pomorstvu se ponoci uporabljajo svetlobne oznake - svetilniki, ki opozarjajo na nevarnost ali pa posredujejo informacije, kot so vhodi v luke in podobno.

Lahko so postavljeni na kopnem ali na vodi. Na kopnem so vecinoma pri vhodih v luke, na cereh, rtih ali specificnih tockah. Na vodi pa so obicajno boje ali ladje – svetilniki. Imajo lasten vir svetlobe (elektrika, plin, acetilen, petrolej...). Za njih skrbijo vzdrževalci, kar zagotavlja brezhibno in nemoteno delovanje svetilnikov. Njihova svetloba je lahko vidna v krogu 360°, ali pa samo dolocen del.

Locimo jih po:
- barvi svetlobe,
- bliskih ali prekinitvah,
- številu bliskov/prekinitev,
- trajanju bliskov/prekinitev,
- številu luci,
- postavitvi in vidnosti luci.

Svetilnik pa je ucinkovit le ce vemo kje se nahaja. Vsi svetilniki so oznaceni na pomorski karti, da pa bi jih lahko razlikovali med seboj in vedeli kateri je kateri, je poleg oznake napisana še karakteristika svetilnika. Vsak svetilnik ima torej tocno dolocen nacin oddajanja svetlobe.

Naprimer:
- Svetilnik na otocku Prišnjak ima karakteristiko: B Bl (3) 10s 19m 9M
Kar pomeni da svtilnik odaja BLISKE BELE BARVE, in sicer po TRI V SKUPINI vsakih 10 SEKUND. Luc je nadmorski višini 19 METROV in ima domet 9 MILJ.

- Svetilnik ob vhodu v Koprski mandrac s karakteristiko: C Bl (2) 10s 7m 4M
Vsakih 10 SEKUND utripne z DVEMA RDECIMA (CRVENA) BLISKOMA. Visok je 7 METROV, vidi pa se 4 MILJE dalec.

- Piranski svetilnik na rtu Madona ima na karti zapisano karakteristiko: B Izo 4s 10m 15M
Sveti z BELO lucjo in sicer IZOFAZNO, kar pomeni da luc utripa tako da je interval svetlobe enako dolg kot interval zatemnitve. Interval svetlobe in zatemnitve traja skupaj 4 SEKUNDE. Višna luci je 10 METROV nad morjem, domet svetlobe pa je 15 NAVTICNIH MILJ.Že na teh primerih vidimo, da svetilniki utripajo na vec osnovnih nacinov:

OPIS
KRATICA HR
KRATICA AN
SLIKA
stalno - svetilnik sveti s stalno svetlobo, brez zatemnitev
B - bijelo
FW - fixed white

s prekinitvami - svetloba je; prekinjena z zatemnitvami v pravilnih razmikih (dolocenih v karakteristiki); trajanje svetlobe je daljše od trajanja teme
B Pk - bijelo na prekinde
OcW - occulting white

s prekinitvami v skupini - svetloba z dvema ali vec zatemnitvama v pravilnih razmikih
B Pk (2)
Oc(2)W

izofazno - trajanje svetlobe je enako trajanju zatemnitve
B Izo
IsoW

bliski - bliski svetlobe v pravilnih razikih; bliski so krajši od zatemnitve
B Bl - bijeli bljesak
FlW - flashing white

bliski v skupini - bliski v skupini po 2 ali vec v pravilnih razmikih
B Bl (3)
Fl(3)W

razlicni bliski v skupini - kot bliski v skupini, le da ima sledeca skupina drugacno število bliskov
B Bl (3+2)
Fl(3+2)W


Obstajajo še dolgi bliski (blisk traja 2 sekundi ali vec), kratki bliski (50-80 na minuto), zelo kratki bliski (80-160 bliskov na minuto, ultrakratki bliski (vec kot 160 bliskov na minuto), bliski v obliki morsejeve abecede, stalna svetloba s sijajem, bliski spreminjajocih barv, ter razlicne kombinacije s skupinami.

Podatek o višini svetilnika je pomemben za dolocanje oddaljenosti od svetilnika in tako tudi položaja.